Ks. Tomasz Lalak, Suwałki

AKCJA KATOLICKA
JAKO PRZYKŁAD APOSTOLSTWA POWSZECHNEGO


Ze względu na wspólne apostolstwo hierarchii i świeckich, a więc ? interesującą nas tu powszechność apostolstwa ? na szczególną uwagę zasługuje Akcja Katolicka, którą zajmiemy się bardziej szczegółowo. Wyrażamy przy tym nadzieję, że ukaże nam ona jak konkretnie realizować w Kościele apostolstwo powszechne

CZAS PRÓBY DLA AKCJI KATOLICKIEJ
Mimo że Sobór Watykański II wyraził uzasadnienie i zachętę do wstępowania do Akcji Katolickiej, to skutek jego oddziaływania był jakby odwrotny. Otóż po Soborze obserwowano brak zainteresowania, zepchnięcie na margines a nawet pewne oznaki zniknięcia Akcji Katolickiej w wielu Kościołach lokalnych, jako pozostałości "przedsoborowej". Dlatego podejmowano trudną drogę ponownego określenia teologicznego, pastoralnego i statutowego, zgodnie ze wskazaniami Vaticanum II. Okres zmęczenia i zamętu dotyczył zwłaszcza pontyfikatu Pawła VI, który cierpiał z powodu pewnego rodzaju sprzeczności między wielkimi nadziejami, jakie Sobór pokładał w organizacjach apostolstwa katolickiego, a kryzysem, jaki nastąpił zaraz po Soborze.

Czytaj więcej: AKCJA KATOLICKA  JAKO PRZYKŁAD APOSTOLSTWA POWSZECHNEGO