Przewielebni Kapłani,
Przypominam po raz kolejny podane już wcześniej zalecenia i zachęcam do ich stosowania. Szczególnie lekceważony jest obowiązek zakrywania twarzy w kościele oraz sposób udzielania Komunii św. na rękę (w pierwszej kolejności).
1. Od 17 maja br. obowiązuje w kościołach limit wiernych, wg powierzchni kościoła (1 osoba na 10 m2). Trwa także nadal obowiązek zasłaniania twarzy i nosa w kościołach i kaplicach przez wiernych i kapłanów (poza momentem sprawowania liturgii przez kapłana).
 Wierni muszą zostać poinformowani o obowiązku zasłaniania twarzy i nosa – należy stale o tym przypominać. Niedopuszczalne jest wyśmiewanie wiernych za zakrywanie twarzy i nakazywanie im zdejmowania zakryć.
Ten obowiązek dotyczy także osób pomagających w liturgii i posługujących śpiewem, lub czytających lekcje mszalne. Zasady te należy egzekwować, gdyż służą wzajemnej ochronie oraz trosce jedni o drugich i wynikają z miłości bliźniego.
2. Wciąż aktualne jest zalecenie, by kapłani dezynfekowali przed liturgią ręce. W zakrystiach mają być dostępne płyny do dezynfekcji rąk.
3. Komunii św. udzielamy w dwóch formach. Wierni muszą być o tym za każdym razem informowani. Jeśli jest jeden kapłan, to najpierw udziela Komunię św. na rękę, a następnie do ust. Jeśli jest kilku kapłanów, to jeden udziela Komunię św. na rękę, a drugi do ust - te zasady mają być jasne dla wiernych i stosowane. Wierni mają się czuć w kościołach bezpiecznie i przy zachowaniu wszelkich zasad liturgicznych należy im udzielić Komunii św. wg formy, którą sami wybiorą.
4.Do 1 czerwca do Kurii Biskupiej muszą wpłynąć od wszystkich kapłanów podpisane własnoręcznie deklaracje zapoznania się i stosowania Zasad ochrony dzieci i młodzieży.
Formularz jest dostępny na stronie diecezjalnej oraz w Księgarni św. Jerzego.
Ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii