Drodzy Parafianie!

 „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

To są słowa, które głosił Jezus Chrystus. To samo orędzie przyniósł ponad tysiąc lat temu do naszej Ojczyzny św. Wojciech – jego misja jest ciągle aktualna.

Serdecznie zapraszamy na Misje Święte, które odbędą się w naszej Parafii. Są to dni, w których Bóg objawia swoją nieskończoną i nieodwołalną miłość względem każdego z nas.

W Jezusie Chrystusie Bóg nie tylko mówi do człowieka, ale także szuka człowieka, stworzonego na swój obraz i podobieństwo. Czyni to dlatego, że miłuje i pragnie go wynieść w Chrystusie do godności przybranego dziecka. Pragnie go wyprowadzić z błędnych dróg i przezwyciężyć w nim wszelkie zło. To przezwyciężenie zła nazywa się Odkupieniem. Dokonuje się ono za cenę Ofiary Chrystusa, która prowadzi do Zmartwychwstania, do nowego życia.

Celem Misji Świętych jest także odnowienie ducha wiary w wymiarze:

- osobistym: Chrystus objawia się nam jako Bóg z nami, bliski każdemu z nas, nawet najbardziej odrzuconemu przez ludzi, bo przyszedł, aby ocalić to, co zginęło i jako lekarz tych, co źle się mają. Stąd przychodzi, by pomóc nam wejść na drogę nawrócenia.

- rodzinnym: Każda rodzina zostaje powołana przez Jezusa, aby stać się Domowym Kościołem, u podstaw którego leży nieustanne zawieranie przymierza ze sobą (odnowienie sakramentu małżeństwa) i z Bogiem (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych).

- wspólnotowym: Misje mają pomóc w odbudowie różnych grup formacyjnych, ruchów apostolskich, wspólnot życia chrześcijańskiego, aby Parafia mogła stawać się coraz bardziej wspólnotą wspólnot – żywym Kościołem, w którym żyje i działa Chrystus.

Jeszcze raz zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w Misjach Świętych.

 Duszpasterze i Misjonarz Redemptorysta

 

Program misji

 

Niedziela, 09.10.

„Tak Bóg umiłował świat, ze Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16)

            Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem na rozpoczęcie Misji św.

            Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem na rozpoczęcie Misji św.

            Godz. 11.00 Msza św. z kazaniem na rozpoczęcie Misji św.

Godz. 13.30 Msza św. z kazaniem na rozpoczęcie Misji św.

Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Poniedziałek, 10.10.

„Kto Mnie miłuje nie trwa w śmierci” (J 3,14)

            Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

                                Nauka stanowa dla małżonków, rodziców

            Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

                                Nauka stanowa dla małżonków, rodziców

            Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

                                Nauka stanowa dla małżonków, rodziców

            Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

                                 Nauka stanowa dla małżonków, rodziców

            Godz. 21.00 Apel Jasnogórski

Wtorek, 11.10.

„Jeśliby ktoś zgrzeszył mamy Obrońcę u Ojca” (J 2,1)

Dzień pojednania Parafian między sobą            

Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Godz. 11.00 Msza św. z kazaniem dla dzieci

Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

                     Droga Krzyżowa ulicami Parafii

Środa, 12,10.  Misyjna spowiedź

„Czuwajcie, nie wiecie, w którym dniu Pan przyjdzie” (Mt 24,42)

Dzień opowiedzenia się za Jezusem

            Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 11.00 Msza św. z kazaniem dla młodzieży

            Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 21.00 Apel Jasnogórski        

Czwartek, 13.10. Misyjna spowiedź

„Do końca ich umiłował” (J 13,1)

            Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 21.00 Apel Jasnogórski

Piątek, 14.10.

„Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9)

Uroczystość Rodziny Katolickiej

            Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem, odnowienie ślubów małżeńskich

            Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem, odnowienie ślubów małżeńskich

            Godz. 11.00 Msza z kazaniem dla chorych, starszych

            Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem, odnowienie ślubów małżeńskich

            Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem, odnowienie ślubów małżeńskich

Sobota, 15.10.

„Oto Matka twoja” (J 19,27)

Uroczystość Maryjna

            Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 11.00 Msza św. dla maluchów, przedszkolaków

            Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela, 16.10.

„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” (Łk 24,48)

            Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 11.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Godz. 13.30 Msza św. z kazaniem misyjnym

                    Procesja z krzyżem misyjnym.

Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym