W Parafii św. Kazimierza Królewicza wśród wielu wspólnot działa Wspólnota Odnowy w Duchu Św. Spotkania
formacyjne na które serdecznie zapraszamy odbywają się od 3 lat w środy po mszy św. wieczornej w salce katechetycznej.

Celem spotkań jest;
        1) nauczyć się budować osobistą relację z Jezusem.
        2) nauczyć się czytać i rozważać Słowo Boże. Jak czytamy w Ewangelii św. J. 15,7 „ Jeżeli we Mnie trwać
           będziecie, a słowa Moje w was, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”.
        3) Poznanie Kerygmatu czyli 4 prawd biblijnych.
        4) Doświadczenie uzdrowienia wewnętrznego.
        5) Rozpoznanie swojego charyzmatu
        6) Nauczyć się przebaczać Bogu, sobie i bliźniemu
        7) Osobista relacja z Duchem Św.

   Rok Formacyjny trwa od Września do Czerwca.  Kontakt: 608328082

 

PRZYJACIELE  MARYI

 

Wspólnota PM jest najmłodszą grupą modlitewną ze wszystkich wspólnot działających przy parafii św. Kazimierza
    Królewicza. Powstała w lipcu 2021 r. Założycielem i koordynatorem wspólnoty jest ks. Szymon Klimaszewski.
    Opiekunem grupy  jest ks. Proboszcz Czesław Król. Spotkania modlitewne odbywają się w każdy drugi czwartek
    miesiąca po mszy świętej o godz. 18.00.
    Obecnie do wspólnoty przynależy 13 osób. Serdecznie   zapraszamy!

 Motto naszej wspólnoty brzmi”
„JESTEM  CAŁY  TWÓJ  MARYJO!  I  WSZYSTKO  MOJE  TWOIM  JEST”
„BIORĘ  CIĘ  JAKO  CAŁE  ME  DOBRO. DAJ  MI  TWE  SERCE  MARYJO”

Spotykamy się, by wspólnie modlić się z Maryją na różańcu w celu poświęcenia się jej, budowania  braterstwa,
    by Maryję czczono, kochano i jej służono. Aby Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało w każdym sercu tworzącym
    tę wspólnotę.

Wielkim naszym pragnieniem w modlitwie różańcowej jest, by Duch Święty  nauczył doskonałego nabożeństwa
    – całkowitego poświęcenia się nawróceniu, oddaniu głębokiej czci i miłości do Maryi, naszej ukochanej Matki
    - Matki Boga naszego.

NAMIOT  SPOTKANIA:

    Przygotowanie: / zapalenie świecy, skupienie /
    Powitanie Maryi / piosenka „O Maryjo witam Cię! lub inną /
    Modlitwa do Ducha Świętego „Duchu Święty – wołam przyjdź!/ pieśń/
    Odmówienie 1 części różańca świętego z rozważaniami, a czasami śpiewany
    Lektura fragmentu „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny wg św. Ludwika Maria Grignion
    De Monfort
    Brewiarz - liturgiczna modlitwa dnia: nieszpory, kompleta
    Chwila rozmyślenia – wypowiedzi , świadectwa, myśli, słowo
    Akt Poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi - śpiewanie pieśni
    Uwielbienie Boga przez Maryję, podziękowanie za spotkanie

Niech wspólnota „PRZYJACIÓŁ MARYI” rozwija się na chwałę Boga, Maryi i kościoła.