<<<POWRÓT


Ksiądz Lech Łuba urodził się w 1950 r. w Łojach. 
Liceum Ogólnokształcące ukończył w Jedwabnem.
 Święcenia kapłańskie otrzymał 30 marca 1974 r. w katedrze łomżyńskiej z rąk Księdza Biskupa Mikołaja Sasinowskiego.
Tytuł magistra otrzymał na Wydziale Teologicznym Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Następnie na Wydziale Teologicznym 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie otrzymał tytuł licencjata (kościelny).

Posługa duszpasterska przebiegała w następującej kolejności.
 Jako wikariusz pracował w:
-  Szczepankowie (1974), 
- Bakałarzewie (1975-1977),
-  Wąsoszu (1977-1978), 
- Andrzejewie (1978-1980),                                             
- Puńsku (1980-1982),
- Tykocinie (1982-1987),
 - Suwałkach w par. p.w. św. Aleksandra (1987-1989)
 Jako proboszcz pracował w Rydzewie /rajgrodzkim/ (1989-1990) 
i w Suwałkach w par. p.w. Św. Kazimierza Królewicza (1990 - …)
Ponadto pełni funkcje diecezjalnego kapelana straży pożarnych (od 1992 r.),
 oraz kapelana Aresztu Śledczego w Suwałkach (od 1999).
W 1994 r. otrzymał godność kanonika honorowego kapituły sambijskiej.