KOŁO MISYJNE

     

      Zostało powołane do życia 06 stycznia 2012 roku. Inicjatorem Koła Przyjaciół Misji przy naszej Wspólnocie Parafialnej był ks. Marcin ? wikariusz, misjonarz pracujący w Peru w latach 2009-2011. Pierwsze spotkanie członków Koła odbyło się w drugą niedzielę lutego 2012 roku po Mszy św. o godz. 9:00.

      Swoją duchową opieką ogarnęliśmy kapłana naszej diecezji pracującego w Boliwii w Diecezji Oruro ? ksa Mariusza Graszka.

Ks. Mariusz pracował na wysokości 4000 m.n.p.m w Parafii Challapata, którą od lat zamieszkiwali katolicy nie mający swojego duszpasterza. Jako Koło misyjne pragnęliśmy wspierać Go i Jego posługę misyjną duchowo jak i materialnie. Co miesiąc gromadziliśmy się w Świątyni na modlitwie i spotkaniach formacyjnych.

Ksiądz Mariusz poprzez listy pisane do nas, dzielił się z nami swoimi uwagami, spostrzeżeniami a także refleksją swojej pracy misyjnej

 w Andach Boliwijskich.

W dniu 09 lutego 2013 r w godzinach popołudniowych dotarła do nas tragiczna wiadomość o Jego nagłej tragicznej śmierci. Z bólem serca i wielkim żalem przyjęliśmy tę nowinę. Ksiądz Mariusz zakończył swoje życie w wieku 36 lat posługując i umierając dla Pana obecnego w drugim człowieku w dalekich Andach Boliwijskich.

Od 01 czerwca 2013 roku będziemy polecali Bogu Jego duszę we Mszach świętych Gregoriańskich na które już dziś serdecznie zapraszamy.

Dzięki księdzu Mariuszowi nasze Koło tutaj w Suwałkach rozwijało się i także zaczęło tętnić swoim duchowym życiem włączając się w inne formy życia parafialnego. Oto kilka z nich przedstawiamy w fotografii.

Od maja br naszą opieką duchową i materialną obejmiemy nowego misjonarza ksa Sławomira Cimochowskiego, który uda się do pracy misyjnej także w Andy Boliwijskie do miasta Challapata, gdzie pracował ks. Mariusz.

Nasz nowy misjonarz pochodzi z okolic Suwałk i już latem po ukończeniu formacji misyjnej w Warszawie opuści nasz kraj, aby głosić Ewangelię w dalekiej Boliwii.

 Zdjęcia związane z naszym Kołem można obejrzeć tutaj: