Liturgiczna

Służba Ołtarza

 

     Do tej wspólnoty zaliczają się aspiranci ( kandydaci ), ministranci, lektorzy i ceremoniarze. Celem LSO jest służba do Mszy Świętej, dbanie o piękno liturgii, która ma na celu oddanie chwały Bogu, troska o godne i uroczyste celebrowanie Mszy Świętej, oraz innych nabożeństw poprzez pełnienie różnorakich funkcji w zgromadzeniu wiernych, rozwój młodych ludzi na płaszczyźnie: liturgicznej, duchowej, intelektualnej i fizycznej, pomocy kapłanów przy ołtarzu, czytanie Pisma Świętego i wdrażanie Go w swoje życie codzienne, śpiewanie Psalmów i pieśni, kontrola nad prawidłowym przebiegiem liturgii, formacja oraz dobra zabawa poprzez różne wyjazdy i wycieczki. Członkowie uczestniczą rokrocznie we wspólnej Wigilii KSM-u.

      Wspólnota ta jest skierowana do chłopców po Pierwszej Komunii. Liderem wspólnoty i jednocześnie osobą sprawującą opiekę duszpasterską nad wspólnotą jest Ks. Robert Ludwiniak. Spotkania LSO odbywają się co tydzień w Każdą sobotę o godz. 1100 w salce parafialnej. Obecnie do wspólnoty przynależy ok. 40 osób.