KOMUNIA 2020 – PRÓBY I SPOWIEDŹ

27 czerwca 2020 (sobota)

SPOWIEDŹ 26 czerwca 2020 od godz. 15ej

GRUPA

KLASA

DATA

GODZINA

Z godz. 9:00

III e (od Helenki do końca klasy)

24.05.2020

11:00 (po mszy)

Z godz. 10:00

III e (od Bartka Ch. do Majki Ł.)

29.05.2020

18:00 (po mszy)

Z godz. 11:00

III d (od Łukasza D. do Nikodema)

31.05.2020

11:00 (po mszy)

Z godz. 12:00

III d (od Julki P. do końca klasy)

7.06.2020

11:00 (po mszy)

Z godz. 13:00

III c (od Agatki B. do Leny K.)

14.06.2020

11:00 (po mszy)

Z godz. 14:00

III c (od Dawida Ł. do końca klasy)

21.06.2020

11:00 (po mszy)

 

4 lipca 2020 (sobota)

SPOWIEDŹ 3 lipca 2020 od godz. 15ej

GRUPA

KLASA

DATA

GODZINA

Z godz. 10:00

III b

28.06.2020

11:00 (po mszy)

Z godz. 11:00

Spoza szkoły

30.06.2020

18:00 (po mszy)

Z godz. 12:00

III a

2.07.2020

18:00 (po mszy)

 

20 czerwca 2020 (sobota)

SPOWIEDŹ 19 czerwca 2020 od godz. 15ej

GRUPA

KLASA

DATA

GODZINA

Z godz. 11:00

Szkoła Prywatna

19.06.2020

Po spowiedzi

 

Paweł Wasilewski III c: 21 czerwca 2020 godz. 11:00 – próba i spowiedź 19.06.2020