Zakon Rycerzy 

Świętego Jana Pawła II

 

     Celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja mężczyzn katolików świeckich przez stawianie sobie za wzór osoby - patrona Św. Jana Pawła II, który swoim świadectwem pokazywał jak można łączyć męskość i  świętość dziś i w wymiarze uniwersalnym. Inne cele RJP II to dążenie do świętości swoich członków, obrona wartości chrześcijańskich, dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości do Ojczyzny, promowanie nauczania Św. Jana Pawła II, promowanie katolickiej duchowości mężczyzn świeckich, wzajemna bratnia pomoc, wspieranie duchowieństwa i angażowanie się w dzieło Nowej Ewangelizacji. Zakon RJP II czyny miłosierdzia zwraca ku swoim członkom i ich rodzinom ale także na wszystkich parafian i diecezjan. Zakon niesie pomoc ludziom ubogim i potrzebującym.

Czytaj więcej: Rycerze Jana Pawła II nasza wspólnota

ZAKON RYCERZY JANA PAWŁA II

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona - Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym. Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:

  1. dążenie do świętości swoich członków
  2. obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny,
    życia (od poczęcia do naturalnej śmierci)
  3. dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny
  4. promocja nauczania Jana Pawła II
  5. promowanie katolickiej duchowości świeckich

Czytaj więcej: Rycerze Jana Pawła II o Nas

Co robiliśmy w ostatnim

czasie

 

     Rycerze Jana Pawła II dosyć aktywnie i z dużym zaangażowaniem przeprowadzili kilkanaście spotkań związanych z różnymi sytuacjami. I tak wczoraj 15 Września odbyło się uroczyste wręczenie ryngrafu z wizerunkiem naszego Świętego patrona, Ks. Robertowi Ludwiniakowi, który został naszym kapelanem po wyjeździe poprzednika Ks. Adama Adukowskiego, który był współtwórcą naszej wspólnoty. W uroczystości brało sto procent stanu osobowego chorągwi. oto krótka relacja z wydarzenia.  

                                                                                                                                                   

                                                                               

        

        

                                                                 

 

 

                    W sobotę w Święto Podwyższenia Krzyża Rycerze godnie i z zaangażowaniem wzięli udział w uczczeniu tego jakże ważnego nam, wszystkim Rycerzom Zakonu Jana Pawła II, oraz wiernym w całym Kraju wydarzenia. Współuczestniczyliśmy w miejskich obchodach ogólnonarodowego Święta " Polska Pod Krzyżem. Byliśmy w tym dniu paciorkami jednego Różańca