W Parafii św. Kazimierza Królewicza wśród wielu wspólnot działa Wspólnota Odnowy w Duchu Św. Spotkania
formacyjne na które serdecznie zapraszamy odbywają się od 3 lat w środy po mszy św. wieczornej w salce katechetycznej.

Celem spotkań jest;
        1) nauczyć się budować osobistą relację z Jezusem.
        2) nauczyć się czytać i rozważać Słowo Boże. Jak czytamy w Ewangelii św. J. 15,7 „ Jeżeli we Mnie trwać
           będziecie, a słowa Moje w was, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”.
        3) Poznanie Kerygmatu czyli 4 prawd biblijnych.
        4) Doświadczenie uzdrowienia wewnętrznego.
        5) Rozpoznanie swojego charyzmatu
        6) Nauczyć się przebaczać Bogu, sobie i bliźniemu
        7) Osobista relacja z Duchem Św.

   Rok Formacyjny trwa od Września do Czerwca.  Kontakt: 608328082