Stowarzyszenie 

Żywego Różańca

 

         Celem Stowarzyszenie Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła oraz modlitwa różańcowa w konkretnych intencjach: o pokój w rodzinach i na świecie, o nawrócenie grzeszników, o miłość braterską itd. Koła Różańcowe są wielkim darem dla parafii, bo są rzeszą ludzi, która modli się codziennie i wyprasza potrzebne łaski dla parafii.

       Wspólnota Żywego Różańca jest skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli kochających Różaniec. Liderami są: Pani Zofia Budzejko - Koordynatorka Kół Różańcowych Żeńskich ( tel. 506 776 732 ), oraz Pan Eugeniusz Strybe - Koło Różańcowe Męskie ( tel. 504 634 217 )

       Spotkania odbywają się w każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca. Wtedy o godz. 1700  odbywa się Różaniec w plenerze z figurką NMP Fatimskiej ( od maja do października ), a w pozostałych miesiącach wewnątrz Kościoła. Po Różańcu odbywa się 15- minutowe rozważanie wybranej Tajemnicy Różańca ( w ramach obchodów Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca ). Po Mszy Św. o godz. 1800  odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 900 jest sprawowana Msza Św. w intencji Kół Różańcowych ( liturgię przygotowują zelatorki wraz z Różami Różańcowymi ), a po Mszy następuje zmianka Tajemnic Różańcowych Kół Żeńskich i wspólny Różaniec w Kościele. Zmianka Tajemnic Koła męskiego odbywa się w każdą trzecią niedzielę po Mszy Św. o godz 900 . Stowarzyszenie Żywego Różańca tworzy najliczniejszą wspólnotę w Parafii. Obecnie przynależność deklaruje 100 osób zrzeszonych w czterech Kołach żeńskich i jednym Kole męskim. Do każdego Koła Różańcowego należy 20 osób.

 

 

 

 

 

 

 

Żeńskie Róże Różańcowe

Zmianka Żeńskich Róż Różańcowych