W archiwum metrycznym naszej parafii znajdują się księgi chrztów, ślubów i zgonów od lipca 1992 r.


Dokumenty potrzebne w kancelarii parafialnej.


SAKRAMENT CHRZTU
Sakrament Chrztu udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 13:30
Chrzest należy zgłosić najpóźniej 1 tydzień przed wybranym terminem.
Potrzebne dokumenty:
– odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
– zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców,
– zaświadczenia z parafii chrzestnych (jeśli nie są z naszej), że mogą pełnić tę funkcję.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Narzeczeni zgłaszają się minimum na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Dokumenty:
– dowody osobiste,
– dokumenty konkordatowe z USC (ważne 3 miesiące),
– metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (świeżej daty),
– świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji na metryce chrztu),
– świadectwa ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
– wdowcy – zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb.
W późniejszym terminie najpóźniej na dwa tygodnie przed ślubem należy dostarczyć dokumenty:
– zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
– dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres).

POGRZEB
Dokumenty:
– akt zgonu z USC,
informacja (np. od kapelana) o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach.