Kancelaria Parafialna czynna:

od Poniedziałku do Soboty

w godzinach 8.00 do 10.00

                   16.00 do 19.00

 

 

 

 W archiwum metrycznym naszej parafii znajdują się księgi chrztów, ślubów i zgonów od lipca 1992 r.

Dokumenty potrzebne w kancelarii parafialnej.SAKRAMENT CHRZTU


Sakrament Chrztu udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 13:30
Chrzest należy zgłosić najpóźniej 1 tydzień przed wybranym terminem.
Potrzebne dokumenty:
- odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
- zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców,
- zaświadczenia z parafii chrzestnych (jeśli nie są z naszej), że mogą pełnić tę funkcję.

                                           SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


Narzeczeni zgłaszają się minimum na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Dokumenty:
- dowody osobiste,
- dokumenty konkordatowe z USC (ważne 3 miesiące),
- metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (świeżej daty),
- świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji na metryce chrztu),
- świadectwa ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
- wdowcy ? zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb.
W późniejszym terminie najpóźniej na dwa tygodnie przed ślubem należy dostarczyć dokumenty:
- zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
- dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres).
      
                                                        POGRZEB
Dokumenty:
- akt zgonu z USC,
-informacja (np. od kapelana) o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach.