Styczeń
Poniedziałek; 02.01.2023. ul. Putry bl nr 1, 2, 3
Wtorek; 03.01.2023. ul. Putry bl. Nr 4, 4A, 5  
Środa; 04.01.2023. ul. Putry bl. Nr 11 i ul. Pułaskiego bl nr 77
Czwartek; 05.01.2023. ul. Pułaskiego bl. Nr 81, 81A
Sobota; 07.01.2023. ul. Minkiewicza i ul. Patli
Poniedziałek; 09.01.2023. ul. Reja bl. Nr 52 i 52A
Wtorek; 10.01.2023. ul. Reja bl. Nr  54, 54A
Środa; 11.01.2023. ul. Reja bl. Nr  66, 68
Czwartek; 12.01.2023. ul. Reja  bl. Nr 70, 72, 74
Piątek; 13.01.2023. ul. Reja bl. Nr  76, 78
Sobota; 14.01.2023. ul. Reja bl nr 80A i domy jednorodzinne
Poniedziałek; 16.01.2023. ul. Reja bl. Nr 84, 84A
Wtorek; 17.01.2023. ul. Lityńskiego bl. Nr 1, 1A, 3
Środa; 18.01.2023. ul. Lityńskiego bl. Nr 5, 5A, 6
Czwartek; 19.01.2023. ul. Lityńskiego bl. Nr7, 9
Piątek; 20.01.2023. ul. Lityńskiego bl. Nr 10, 10A
Sobota; 21.01.2023. ul. Lityńskiego bl. Nr 11, 12
Poniedziałek; 23.01.2023. ul. Lityńskiego bl. Nr 13, 15
Wtorek; 24.01.2023. ul. Antoniewicza bl. Nr 1
Środa; 25.01.2023. ul. Antoniewicz bl. Nr 1A
Czwartek; 26.01.2023. ul. Antoniewicza bl. Nr 3
Piątek; 27.01.2023. ul. Szczęsnowicza bl. Nr 2, 4
Sobota; 28.01.2023. ul. Witosa 15
Poniedziałek; 30.01.2023. ul. Witosa bl. Nr 17
Wtorek; 31.01.2023. ul. Witosa bl. Nr 2


Luty
Środa. 01.02.2023. ul. Witosa bl. Nr 2A
Piątek; 03.02.2023. ul. Witosa bl. Nr 4A, Kl I – IV
Sobota; 04.02.2023. ul. Witosa  bl. Nr 4A, Kl V-VI
Poniedziałek; 06.02.2023. ul. Witosa bl. Nr 4A, Kl VII – VIII
Wtorek; 07.02.2023. ul. Witosa bl. Nr 4A, Kl IX -X
Środa; 08.02.2023. ul. Witosa bl. Nr 4A, Kl XI - XII

W minionym Roku Sprawozdawczym miały miejsce następujące wydarzenia:
Podstawową misją parafii jest życie duszpasterskie. Codziennie sprawowana była Eucharystia. Wierni mogli zawsze
korzystać z sakramentu pokuty. Każdy I piątek miesiąca odwiedzaliśmy chorych z NS. Organizowane były zbiórki na cele
charytatywne na pomoc Ukrainie, przy sklepach oraz w kościele na rzecz potrzebujących. Obecność w parafii wspólnot
jest nieoceniona.  Wyrażamy radość z istnienia i funkcjonowania wspólnot, liczymy na wzrost zainteresowania i wole
wstąpienia w ich szeregi. Miało miejsce spotkanie Liderów wspólnot parafialnych. Wspólnoty modlitewne działające
przy parafii ożywiały swoją obecnością i modlitwą  życie religijne, szczególnie poprzez prowadzoną adorację
Najświętszego sakramentu  przez Ogniska Pokutne, Kółka róż, Przyjaciele Maryi,  Koło Misyjne,  Odnowę w Duchu Św..
Każdego miesiąca Rycerze JPII prowadzili apel pamięci św. JPII. Cieszy duże zaangażowanie szafarzy, lektorów i
ministrantów. W lipcu tradycyjnie  przeprowadzono akcję św. Krzysztof. Adwentem rozpoczął się nowy rok duszpasterski
pod hasłem: "Wierzę w Kościół Chrystusowy".  Parafia przeżywała w tym roku po 2 letniej przerwie Uroczystość Odpustową
i Kaziuki. Odbyły się rekolekcje wielkopostne, misje święte, które przeprowadzili O. Redemptoryści. Owocem
tygodniowych misji, na zakończenie było postawienie przy kościele Krzyża Misyjnego.  Rekolekcje adwentowe
poprowadził ks. Marcin Ołów.  Odbyły się spotkania synodalne, które miały za cel nakreślenie kierunku i drogi,
którą kościół ma podążać. Odbywały się spotkania katechetyczne związane z nauczaniem religii  i przygotowaniem
dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentu Eucharystii i Bierzmowania. W roku sprawozdawczym 70 dzieci przystąpiło
do I Komunii św. natomiast 92 osoby przyjęły z rąk ks. Biskupa  sakrament Bierzmowania. Została przeprowadzona
zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących. Dziękuję kapłanom za włożony trud, zaangażowanie i gorliwą posługę
duszpasterską, panu organiście za oprawę muzyczną, pani kościelnej  i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali
się w życie parafii.


 W roku sprawozdawczym zostały sprawowane sakramenty św. i tak:
1)Ochrzczonych i włączonych do wspólnoty kościoła zostało 80 dzieci.
2)Wstąpiło w sakramentalny związek małżeński 20 par.                                                          
3)Odeszły do Pana po wieczną nagrodę  55 osoby.
Oprócz życia religijnego i duszpasterskiego przeprowadzone zostały inwestycje. Przeprowadzono remont dwóch mieszkań
 przy starej kaplicy, koszt 60  tyś zł. Zostały pomalowane, odnowione pokoje gościnne i salka katechetyczna.  
 Koszt – 15 tyś zł.
- Zostały zakupione organy piszczałkowe w Holandii. Są w tym czasie w pracowni  Organomistrzowskiej pod Poznaniem, gdzie
 przechodzą renowację. Wpłacono na ten cel już 60 tyś zł. Pozostało do zapłacenie jeszcze 280 tyś zł.  Na ogrzewanie
 wydano w sezonie grzewczym 40 tyś zł.W dalszej perspektywie planowane jest pomalowania  kościoła i naprawa nagłośnienia kościoła.
 Aby można było to zrealizować potrzebne jest nasze wspólne zaangażowanie i troska. Aby to co wydaje się nie możliwe
 modlitwą i wsparciem materialnym dokonać.  
 Dziękuję wszystkim za modlitwę, uczestnictwo w nabożeństwach, za zaangażowanie się na rzecz parafii za włożony
 trud, pracę i ofiary pozwalające w miarę normalnie funkcjonować parafii. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za wsparcie.
 Wszystkim wam obecnym i nieobecnym, waszym rodzinom, dzieciom, młodzieży dorosłym i starszym, chorym i cierpiącym
 z różnych powodów życzę w Nowym Roku zdrowia, pomyślności i błogosławieństwa Bożego w życiu osobistym, rodzinnym
 i zawodowym i zapraszam do dalszej współpracy dla chwały Bożej i dobra naszej parafii.

 

 

Drodzy Parafianie!

 „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

To są słowa, które głosił Jezus Chrystus. To samo orędzie przyniósł ponad tysiąc lat temu do naszej Ojczyzny św. Wojciech – jego misja jest ciągle aktualna.

Serdecznie zapraszamy na Misje Święte, które odbędą się w naszej Parafii. Są to dni, w których Bóg objawia swoją nieskończoną i nieodwołalną miłość względem każdego z nas.

W Jezusie Chrystusie Bóg nie tylko mówi do człowieka, ale także szuka człowieka, stworzonego na swój obraz i podobieństwo. Czyni to dlatego, że miłuje i pragnie go wynieść w Chrystusie do godności przybranego dziecka. Pragnie go wyprowadzić z błędnych dróg i przezwyciężyć w nim wszelkie zło. To przezwyciężenie zła nazywa się Odkupieniem. Dokonuje się ono za cenę Ofiary Chrystusa, która prowadzi do Zmartwychwstania, do nowego życia.

Celem Misji Świętych jest także odnowienie ducha wiary w wymiarze:

- osobistym: Chrystus objawia się nam jako Bóg z nami, bliski każdemu z nas, nawet najbardziej odrzuconemu przez ludzi, bo przyszedł, aby ocalić to, co zginęło i jako lekarz tych, co źle się mają. Stąd przychodzi, by pomóc nam wejść na drogę nawrócenia.

- rodzinnym: Każda rodzina zostaje powołana przez Jezusa, aby stać się Domowym Kościołem, u podstaw którego leży nieustanne zawieranie przymierza ze sobą (odnowienie sakramentu małżeństwa) i z Bogiem (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych).

- wspólnotowym: Misje mają pomóc w odbudowie różnych grup formacyjnych, ruchów apostolskich, wspólnot życia chrześcijańskiego, aby Parafia mogła stawać się coraz bardziej wspólnotą wspólnot – żywym Kościołem, w którym żyje i działa Chrystus.

Jeszcze raz zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w Misjach Świętych.

 Duszpasterze i Misjonarz Redemptorysta

 

Program misji

 

Niedziela, 09.10.

„Tak Bóg umiłował świat, ze Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16)

            Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem na rozpoczęcie Misji św.

            Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem na rozpoczęcie Misji św.

            Godz. 11.00 Msza św. z kazaniem na rozpoczęcie Misji św.

Godz. 13.30 Msza św. z kazaniem na rozpoczęcie Misji św.

Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Poniedziałek, 10.10.

„Kto Mnie miłuje nie trwa w śmierci” (J 3,14)

            Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

                                Nauka stanowa dla małżonków, rodziców

            Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

                                Nauka stanowa dla małżonków, rodziców

            Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

                                Nauka stanowa dla małżonków, rodziców

            Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

                                 Nauka stanowa dla małżonków, rodziców

            Godz. 21.00 Apel Jasnogórski

Wtorek, 11.10.

„Jeśliby ktoś zgrzeszył mamy Obrońcę u Ojca” (J 2,1)

Dzień pojednania Parafian między sobą            

Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Godz. 11.00 Msza św. z kazaniem dla dzieci

Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

                     Droga Krzyżowa ulicami Parafii

Środa, 12,10.  Misyjna spowiedź

„Czuwajcie, nie wiecie, w którym dniu Pan przyjdzie” (Mt 24,42)

Dzień opowiedzenia się za Jezusem

            Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 11.00 Msza św. z kazaniem dla młodzieży

            Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 21.00 Apel Jasnogórski        

Czwartek, 13.10. Misyjna spowiedź

„Do końca ich umiłował” (J 13,1)

            Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 21.00 Apel Jasnogórski

Piątek, 14.10.

„Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9)

Uroczystość Rodziny Katolickiej

            Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem, odnowienie ślubów małżeńskich

            Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem, odnowienie ślubów małżeńskich

            Godz. 11.00 Msza z kazaniem dla chorych, starszych

            Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem, odnowienie ślubów małżeńskich

            Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem, odnowienie ślubów małżeńskich

Sobota, 15.10.

„Oto Matka twoja” (J 19,27)

Uroczystość Maryjna

            Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 11.00 Msza św. dla maluchów, przedszkolaków

            Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 19.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela, 16.10.

„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” (Łk 24,48)

            Godz.   7.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz.   9.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

            Godz. 11.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

Godz. 13.30 Msza św. z kazaniem misyjnym

                    Procesja z krzyżem misyjnym.

Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

 

 

 

Dnia 04 maja w kościele p.w. św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach w Wspomnienie  liturgiczne św. Floriana obchodziliśmy Dzień Strażaka. W obecności Funkcjonariuszy PSP w Suwałkach mszę św. odprawił kapelan Straży Pożarnej ks. Czesław Król.