DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

 

 

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.

Czytaj więcej: Dekret

KOMUNIKAT EŁCKIEJ KURII DIECEZJALNEJ

Przewielebni Kapłani,

Drodzy Wierni

1. W związku z najnowszym rozporządzeniem władz cywilnych od jutra, tj. od 25 marca, we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Ograniczona też zostaje możliwość wychodzenia z domu i udział w jakichkolwiek zgromadzeniach.

Czytaj więcej: Komunikat

Spotkanie Liderów Wspólnot Parafialnych   

 

 

   W środę po Mszy Świętej wieczornej spotkali się liderzy wspólnot działających przy naszej parafii. W spotkaniu wziął udział Proboszcz Ks. L. Łuba oraz Ks. Mariusz. 

   Tematem spotkania było nawiązanie ściślejszej współpracy i przeprowadzenie wspólnie przedsięwzięć w najbliższym czasie. Pierwszą wspólną inicjatywą będą przeprowadzone rozważania Drogi Krzyżowej w kolejne piątki przez poszczególne wspólnoty. Ustalono następujący porządek:

Czytaj więcej: Spotkanie Liderów Grup Parafialnych

Pielgrzymka autokarowa

Parafian Św. Kazimierza Królewicza z Suwałk

Do Gietrzwałdu i Św. Lipki

28-09-2019r.

 

     W sobotę 28 września o godz 630 z parkingu obok naszego Kościoła ruszyła pielgrzymka do Gietrzwałdu i Świętej Lipki. Wędrówkę do Sanktuarium Maryjnego znanego z objawień zorganizowała Pani Zosia Budzejko. Przewodnikiem duchowym i dzielącym się swymi wiadomościami na temat miejsc objawień był nasz drogi Ks. Mariusz - wikariusz naszej Parafii. Przewodnią intencją była modlitwa za nauczycieli - zgłoszona przez Proboszcza.                  

W drodze - pierwszy przystanek za m. Mrągowo

     Po przyjeździe do Sanktuarium Gietrzwałdzkiego pątnicy naszej parafii udali się na Mszę Św. Msza była odprawiona w intencji wszystkich pielgrzymów ze wszystkich stron naszego kraju. Wśród Księży odprawiających Mszę nie zabrakło przedstawiciela naszej parafii - czyli Ks.Mariusza. Po uczcie duchowej wszyscy udaliśmy się w kierunku Drogi Krzyżowej, wcześniej odwiedzając źródełko z Cudowną Wodą.

Czytaj więcej: Pielgrzymka

Święto podwyższenia Krzyża 

w Naszej Parafii

 

 

     W dniu dzisiejszym ( 14 września ) parafianie wraz z Księżmi aktywnie uczestniczą w ogólnopolskim wydarzeniu - Polska pod Krzyżem. Obchody centralne odbywają się we Włocławku na lotnisku Kruszyn. 

    Od godz. 1000  rozpoczął się Różaniec odmawiany przez wiernych zgromadzonych w Kościele, a po zakończeniu modlitwy Ks. Lech Łuba - proboszcz parafii - wygłosił krótkie przesłanie dotyczące Krzyża i Jego obecności w życiu ludzi. Następnie parafianie wraz z księżmi udali się procesyjnie do Kaplicy Podwyższenia Krzyża znajdującej się w szpitalu miejskim na Mszę Świętą. 

 w drodze do Kaplicy Podwyższenia Krzyża

Czytaj więcej: Święto Podwyższenia Krzyża