Przewielebni Kapłani,
Przypominam po raz kolejny podane już wcześniej zalecenia i zachęcam do ich stosowania. Szczególnie lekceważony jest obowiązek zakrywania twarzy w kościele oraz sposób udzielania Komunii św. na rękę (w pierwszej kolejności).
1. Od 17 maja br. obowiązuje w kościołach limit wiernych, wg powierzchni kościoła (1 osoba na 10 m2). Trwa także nadal obowiązek zasłaniania twarzy i nosa w kościołach i kaplicach przez wiernych i kapłanów (poza momentem sprawowania liturgii przez kapłana).
 Wierni muszą zostać poinformowani o obowiązku zasłaniania twarzy i nosa – należy stale o tym przypominać. Niedopuszczalne jest wyśmiewanie wiernych za zakrywanie twarzy i nakazywanie im zdejmowania zakryć.
Ten obowiązek dotyczy także osób pomagających w liturgii i posługujących śpiewem, lub czytających lekcje mszalne. Zasady te należy egzekwować, gdyż służą wzajemnej ochronie oraz trosce jedni o drugich i wynikają z miłości bliźniego.
2. Wciąż aktualne jest zalecenie, by kapłani dezynfekowali przed liturgią ręce. W zakrystiach mają być dostępne płyny do dezynfekcji rąk.
3. Komunii św. udzielamy w dwóch formach. Wierni muszą być o tym za każdym razem informowani. Jeśli jest jeden kapłan, to najpierw udziela Komunię św. na rękę, a następnie do ust. Jeśli jest kilku kapłanów, to jeden udziela Komunię św. na rękę, a drugi do ust - te zasady mają być jasne dla wiernych i stosowane. Wierni mają się czuć w kościołach bezpiecznie i przy zachowaniu wszelkich zasad liturgicznych należy im udzielić Komunii św. wg formy, którą sami wybiorą.
4.Do 1 czerwca do Kurii Biskupiej muszą wpłynąć od wszystkich kapłanów podpisane własnoręcznie deklaracje zapoznania się i stosowania Zasad ochrony dzieci i młodzieży.
Formularz jest dostępny na stronie diecezjalnej oraz w Księgarni św. Jerzego.
Ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii

BISKUP EŁCKI

 

Ełk, 2 kwietnia 2020 roku

  1. 298/2020

 

DEKRET

dotyczący Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania

 

W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami zarządzonymi przez organa państwowe, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo ludzi postanawiam co następuje:

 

  1. Uroczystość I Komunii Świętej

Czytaj więcej: Dekret Biskupa Ełckiego

KOMUNIKAT

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca 

w okresie epidemii

 

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

Czytaj więcej: Komunikat Komisji Kultu Bożego

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

 

 

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.

Czytaj więcej: Dekret