Postawy w kościele

 

Na wstępie bardzo ważna informacja.

 

Pamiętać należy, że kucnięcie NIE jest klęczeniem ani żadną inną postawą w kościele. Jeśli ktoś nie może uklęknąć, niech wstanie, nawet jeśli inni klęczą. Nie jest to żaden wstyd, a jedynie oznaka szacunku. Kucnięcie oznaczać może jedynie brak tego szacunku u osób, które nie mają świadomości w czym uczestniczą.

 

Postawa stojąca

 

Postawa stojąca to wyraz uszanowania. Zauważmy, że na widok osoby wyżej postawionej przybiera się postawę stojącą, tak też w czasie liturgii postawa stojąca jest znakiem głębokiego uszanowania dla Boga jako najwyższego Pana.

Czytaj więcej: Postawa w Kościele

Namaszczenie chorych

"Namaszczenie chorych, jak mówi sama nazwa, jest dla umocnienia ducha i  ciała tych, którzy jeszcze żyją, chociaż ze względu na chorobę czy  podeszły wiek poważnie niedomagają bądź wręcz znajdują się w  niebezpieczeństwie śmierci.

Sakrament ten można także przyjąć kolejny  raz, jeśli chory po wyzdrowieniu ponownie ciężko zachoruje lub w czasie  trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze.

Zaleca się także przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych przed trudną  operacją.

Jak widzimy, namaszczenie chorych niekoniecznie musi być  „ostatnim namaszczeniem", jak to kiedyś przyjęło się mówić. Dzisiaj na  szczęście tego terminu już się nie używa.

Czytaj więcej: Namaszczenie Chorych

Wszystkie odpusty w Kościele

 

Warunki odpustu możliwego do uzyskania np. w dzień odpustu parafialnego podawane są zazwyczaj przez księży w danej parafii.

 

 

Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są trzy warunki:

 

1) spowiedź sakramentalna;

2) komunia św.;

3) modlitwa w intencji Papieża.

   

Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a  nie w intencji osoby Papieża.

Wystarczy odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś  Maryjo".

Intencje papieskie na rok 2018 dostępne są tutaj: Intencje Papieskie

 

Wykaz odpustów zupełnych i cząstkowych, podanych przez Penitencjarię Apostolską 29 czerwca 1969 roku

Czytaj więcej: Odpust

CHRZEST

 

Rodzice Chrzestni

Najpierw prawo, bo to fundament, o instytucji rodziców  chrzestnych, tak ważnej w przypadku sakramentu chrztu św., a dziś  sprawiającej niektórym wiele kłopotów, mówi tak:

 

Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego  rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez  proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje  oraz intencję pełnienia tego zadania;

2) ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny  wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna  zaleca dopuszczenie wyjątku;

Czytaj więcej: Chrzest

Post

 

Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku i w Środę Popielcową.

Nakaz ten nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi w piątek przypada uroczystość.

 

Post ścisły

 

Wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia (por. kan. 1251 KPK).

Z postu tego zwolnione są osoby chore, których dieta wymaga spożywania konkretnych produktów (np. mięsnych) w określonych ilościach oraz wierni, których nie obejmuje granica wieku (do ukończenia 17 r. życia, i od 61 r. życia - chodzi tu tylko o post ścisły). Takie osoby otrzymują tzw. dyspensę i powinny podjąć inne formy pokuty.

 

Post przygotowawczy

 

Obowiązuje na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej. Wywodzi się on z czasów starożytnych, gdy Komunia święta była pierwszym przyjmowanym w ciągu dnia pokarmem.