Dnia 04.03.2023 Parafia p.w. św. Kazimierza Królewicza tradycyjnie przeżywa Uroczystość Odpustową.
Podczas sprawowanej mszy św. odpustowej o g. 9 pragniemy wyrazić Panu Bogu wdzięczność za naszego Patrona
św. Kazimierza Królewicza.
    Kościół w dwóch bratnich Narodach: na Litwie i w Polsce czci w tym dniu swego wiernego syna.  Św. Kazimierz -
wnuk Władysława Jagiełły, a syn Kazimierza Jagielończyka i Elżbiety Rakuszanki - od najmłodszych lat odznaczał się
wielką wrażliwością i pobożnością. Wiódł święte życie, umartwiał się, pościł, wiele czasu spędzał na modlitwie.   
    W roku 1518 król polski Zygmunt I Stary wysłał do Rzymu prośbę o kanonizację. Uroczystości kanonizacyjne
odbyły się w katedrze wileńskiej w r. 1604.
    Historia Kaziukowego Jarmarku sięga początku XVII wieku, kiedy na ołtarze wyniesiono Kazimierza Królewicza.
Papież Urban III zezwolił na obchody rocznicowe z racji uznania św. Kazimierza za patrona Litwy.
    Popularność Kaziuka jest tak duża, że już dawno przekroczyła granice miasta. Jarmarki Kaziukowe odbywają się
praktycznie we wszystkich większych miastach Litwy, a także poza granicami tego kraju,
m.in. w Polsce. Także w naszym mieście Suwałki, w parafii św. Kazimierza Królewicza, której święty jest patronem,
przy współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury.
    Świetlana postać św. Kazimierza niech będzie dla nas motywacją do wiernego uczestnictwa w dziele zbawienia
i przeżywania tajemnic paschalnych, abyśmy pociągnięci jego przykładem uczyli się odrywać serca od radości
doczesnych a dążyć do wiecznych.
    Z tej okazji  zapraszamy wszystkich mieszkańców Suwałk oraz gości na Eucharystię, Jarmark Kaziukowy oraz wspólne
świętowanie dnia patronalnego.