W Minionym Roku Sprawozdawczym miały miejsce następujące wydarzenia:

    Podstawową misją parafii jest życie religijne i  duszpasterskie. Codziennie sprawowana była Eucharystia.
Wierni mogli zawsze korzystać z sakramentu pokuty. Każdy I piątek miesiąca odwiedzaliśmy chorych z NS.
Organizowane były zbiórki charytatywne przy sklepach oraz w kościele dla potrzebujących. Obecność w parafii
wspólnot jest nieoceniona.  Wyrażamy radość z istnienia i funkcjonowania wspólnot. Przedstawiciele wspólnot
brali udział w organizowanym w diecezji Kongresie wspólnot i stowarzyszeń w Ełku. Wspólnoty modlitewne działające
przy parafii ożywiały swoją obecnością i modlitwą życie religijne, szczególnie poprzez prowadzoną adorację
Najświętszego sakramentu  przez Ogniska Pokutne, Kółka róż, Przyjaciele Maryi,  Koło Misyjne, Odnowę w Duchu Św.
Każdego miesiąca Rycerze JPII prowadzili apel pamięci św. JPII. Cieszy duże zaangażowanie szafarzy, lektorów
i ministrantów. W lipcu tradycyjnie  przeprowadzono akcję św. Krzysztof.  Przeżywaliśmy  rok duszpasterski
pod hasłem: Wierzę w Kościół Chrystusowy. Kolejny raz tradycyjnie Parafia przeżywała w tym roku Uroczystość
Odpustową i Kaziuki. Odbyły się rekolekcje wielkopostne, renowacja misji, które przeprowadzili O. Redemptoryści.
Odbyły się spotkania synodalne, które miały za cel nakreślenie kierunku i drogi, którą kościół ma podążać.
Odbywały się spotkania katechetyczne związane z nauczaniem religii i przygotowaniem dzieci i młodzieży
do przyjęcia sakramentu Eucharystii i Bierzmowania. W roku sprawozdawczym 65 dzieci przystąpiło do I Komunii św.
W Marcu natomiast 63 osoby przyjęły z rąk ks. Biskupa Dariusza sakrament Bierzmowania.  Adwentem  rozpoczęliśmy
nowy rok duszpasterski pod hasłem” Uczestniczymy we Wspólnocie Kościoła”. Dziękuję kapłanom za włożony trud,
zaangażowanie i gorliwą posługę duszpasterską, panu organiście za oprawę muzyczną, pani kościelnej  i wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w życie parafii.

 W roku sprawozdawczym zostały sprawowane sakramenty św. i tak;
1)Ochrzczonych i włączonych do wspólnoty kościoła zostało 49 dzieci.
2)Wstąpiło w sakramentalny związek małżeński 15 par.                                                          
3)Odeszły do Pana po wieczną nagrodę 40 osoby.
Oprócz życia religijnego i duszpasterskiego przeprowadzone zostały inwestycje. Przeprowadzono remont wewnętrznej
części plebani -koszt 30 tyś zł. Została  wykonana naprawa nagłośnienia w kościele.-  Koszt – 12 tyś zł.
- na zakupione organy piszczałkowe w Holandii i prowadzoną ich renowację wpłacono 90 tyś zł. Pozostało
do zapłacenia jeszcze 190 tyś zł. Dużym obciążeniem było pokrycie kosztów ogrzewania plebani i kościoła. Koszt
całkowity za sezon grzewczy wyniósł 60 tyś zł.
Aby można było to zrealizować potrzebne jest nasze wspólne zaangażowanie i troska. To co nieraz wydaje się
niemożliwe można modlitwą i wsparciem materialnym dokonać. Dziękuję wszystkim za modlitwę, uczestnictwo
w nabożeństwach, za zaangażowanie się na rzecz parafii za włożony trud, pracę i ofiary pozwalające w miarę
normalnie funkcjonować parafii. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za wsparcie. Wszystkim wam obecnym i nieobecnym,
waszym rodzinom, dzieciom, młodzieży dorosłym i starszym, chorym i cierpiącym życzę w Nowym Roku zdrowia,
pomyślności i błogosławieństwa Bożego w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym i zapraszam do dalszej współpracy
dla chwały Bożej i dobra naszej parafii.