Wszystkie odpusty w Kościele

 

Warunki odpustu możliwego do uzyskania np. w dzień odpustu parafialnego podawane są zazwyczaj przez księży w danej parafii.

 

 

Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są trzy warunki:

 

1) spowiedź sakramentalna;

2) komunia św.;

3) modlitwa w intencji Papieża.

   

Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a  nie w intencji osoby Papieża.

Wystarczy odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś  Maryjo".

Intencje papieskie na rok 2018 dostępne są tutaj: Intencje Papieskie

 

Wykaz odpustów zupełnych i cząstkowych, podanych przez Penitencjarię Apostolską 29 czerwca 1969 roku

(poza powyższymi trzema warunkami koniecznymi, dodatkowo):

 

 1. Odmówienie modlitwy: Czynności nasze... (Mszał Rzymski: kolekta z czwartku po Popielcu) - odpust cząstkowy.
 2. Odmówienie aktów cnót teologalnych i żalu za grzechy - odpust cząstkowy.
 3. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu - odpust cząstkowy;  adoracja Najświętszego Sakramentu: przynajmniej pół godziny - odpust  zupełny.
 4. Odmówienie hymnu: Uwielbiam Cię nabożnie (Adoro Te, devote) - odpust cząstkowy.
 5. Odmówienie przed zebraniami modlitwy: Stajemy wobec Ciebie, Panie - odpust cząstkowy.
 6. Odmówienie modlitwy: Do Ciebie, Święty Józefie - odpust cząstkowy.
 7. Odmówienie modlitwy: Dzięki Ci składamy, Wszechmogący  Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na  wieki wieków. Amen. - odpust cząstkowy.
 8. Odmówienie modlitwy: Aniele Boży - odpust cząstkowy.
 9. Odmówienie modlitwy Anioł Pański, w okresie wielkanocnym Królowo nieba - odpust cząstkowy.
 10. Odmówienie hymnu Duszo Chrystusowa - odpust cząstkowy.
 11. Nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik  rzymskich (św. Piotra, św. Pawła za Murami, Matki Boskiej Większej, św.  Jana na Lateranie) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę  w Boga 

- w święto tytułu;

- w jakiekolwiek święto nakazane;

-  raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego - odpust zupełny.

 1. Błogosławieństwo Papieskie Urbi et Orbi choćby tylko przez radio lub telewizję - odpust zupełny.
 2. Nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada i modlitwa  za zmarłych - odpust zupełny; w pozostałe dni roku - odpust cząstkowy
 3. Nawiedzenie cmentarza starochrześcijańskiego, czyli katakumb - odpust cząstkowy.
 4. Odmówienie Składu Apostolskiego (pacierzowe wyznanie  wiary) lub Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego (mszalne wyznanie  wiary) - odpust cząstkowy.
 5. Akt komunii duchowej, wzbudzony przy pomocy jakiejkolwiek pobożnej formuły - odpust cząstkowy.
 6. Pobożne uczestnictwo w adoracji krzyża podczas liturgii w Wielki Piątek - odpust zupełny.
 7. Odmówienie Jutrzni lub Nieszporów żałobnych - odpust cząstkowy.
 8. Udział w nauczaniu lub uczeniu się nauki chrześcijańskiej - odpust cząstkowy.
 9. Odmówienie Psalmu 130(729): Z głębokości - odpust cząstkowy.
 10. Odmówienie modlitwy: Panie, Boże wszechmogący... (Liturgia Godzin: poniedziałek, II tydzień, Jutrznia) - odpust cząstkowy.
 11. Odmówienie modlitwy: Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu -  po komunii św. przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy piątek Wielkiego  Postu i w Wielki Piątek   - odpust zupełny; w pozostałe dni roku - odpust cząstkowy.  
 12. Uczestnictwo w uroczystym obrzędzie eucharystycznym na zakończenie kongresu eucharystycznego - odpust zupełny.  
 13. Odmówienie modlitwy: Wysłuchaj nas, Panie Święty, Ojcze  wszechmogący, wieczny Panie, i racz zesłać z nieba świętego Anioła  Swego, aby strzegł, osłaniał, nawiedzał i bronił wszystkich mieszkańców  tego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. - odpust cząstkowy.
 14. Uczestnictwo w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni - odpust zupełny.
 15. Odmówienie aktu: O Jezu Najsłodszy (akt wynagrodzenia) -  odpust cząstkowy, natomiast w uroczystość Najświętszego Serca Pana  Jezusa - za odmówienie publiczne - odpust zupełny.
 16. Odmówienie aktu: 0 Jezu Najsłodszy, Odkupicielu (akt  poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi) - odpust cząstkowy,  natomiast w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata za  odmówienie publiczne - odpust zupełny.
 17. W godzinę śmierci, o ile nie ma kapłana, który udzieliłby  sakramentów i błogosławieństwa papieskiego, można odmówić jakąkolwiek modlitwę, o ile chrześcijanin za życia miał zwyczaj odmawiania  jakichkolwiek modlitw. Do tego odpustu należy posłużyć się krucyfiksem  lub krzyżem - odpust zupełny:
 18. Odmówienie litanii: do Najświętszego Imienia Jezus, do  Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana,  Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, do świętego Józefa, do  Wszystkich Świętych - odpust cząstkowy.   
 19. Odmówienie kantyku: Magnificat - odpust cząstkowy.
 20. Odmówienie modlitwy: Maryjo, Matko łaski, Matko  miłosierdzia. Broń mnie od wroga i przyjmij w godzinę śmierci - odpust  cząstkowy.
 21. Odmówienie modlitwy: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo (modlitwa św. Bernarda) - odpust cząstkowy.
 22. Odmówienie Psalmu 51(50): Zmiłuj się... - odpust cząstkowy.
 23. Uczestnictwo w publicznie odprawianej nowennie przed  Bożym Narodzeniem, Zesłaniem Ducha Świętego i Niepokalanym Poczęciem -odpust cząstkowy.
 24. Posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem,  krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem), jeśli są pobłogosławione  przez Papieża, ewentualnie przez biskupa - odpust zupełny, jeśli w  uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, odmówimy wyznanie wiary  (jakąkolwiek formułę); natomiast posługując się tymi przedmiotami  pobłogosławionymi przez kapłana lub diakona - odpust cząstkowy.
 25. Odmawianie Małych oficjów: O męce Pańskiej, o  Najświętszym Sercu Pana Jezusa, o Matce Bożej, o Niepokalanym Poczęciu, o  św. Józefie -odpust cząstkowy.
 26. Odmówienie zatwierdzonej przez władzę kościelną modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne - odpust cząstkowy.
 27. Odprawienie modlitwy myślnej (rozmyślania) - odpust cząstkowy.
 28. Odmówienie modlitwy za Papieża: Wezwanie: Módlmy się za  Papieża naszego... Odpowiedź: Niech go Pan strzeże, zachowa przy życiu,  darzy szczęściem na ziemi, i broni przed nieprzyjaciółmi - odpust  cząstkowy.
 29. Odmówienie modlitwy: 0 święta uczto... - odpust cząstkowy.
 30. Słuchanie przepowiadanego Słowa Bożego (kazania) - odpust  cząstkowy; wysłuchanie kilku nauk w czasie misji oraz uczestnictwo w uroczystym zakończeniu - odpust zupełny
 31. Pierwsza komunia św. -odpust zupełny zyskują ci, którzy  po raz pierwszy przystępują do komunii św. lub pobożnie uczestniczą w  tej uroczystości.
 32. Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. prymicyjnej - odpust zupełny.
 33. Odmówienie: Modlitwy o jedność Kościoła - odpust cząstkowy.
 34. Uczestnictwo w miesięcznym dniu skupienia - odpust cząstkowy.
 35. Odmówienie modlitwy: Wieczny odpoczynek - odpust cząstkowy.  
 36. Odmówienie modlitwy: Racz, Panie nagrodzić życiem  wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego – odpust cząstkowy.    
 37. Odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w  rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu (wystarczy  odmówić tylko jedną część różańca) - odpust zupełny; natomiast  odmówienie poza tymi miejscami lub wspólnotami - odpust cząstkowy:
 38. Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. jubileuszowej z okazji 25-, 50-, 60-lecia kapłaństwa - odpust zupełny.
 39. Czytanie Pisma Świętego przez pół godziny - odpust zupełny; natomiast w krótszym czasie - odpust cząstkowy.
 40. Odmówienie: Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia... - odpust cząstkowy.
 41. Odmówienie: Święta Maryjo, przybądź z pomocą biednym - odpust cząstkowy.
 42. Odmówienie modlitwy: "Święci Apostołowie Piotrze i Pawle..." - odpust cząstkowy.
 43. W dniu liturgicznego obchodu świętego odmówienie modlitwy  mszalnej (kolekty) lub innej, zatwierdzonej ku czci danego świętego -  odpust cząstkowy.
 44. Pobożne przeżegnanie się i wypowiedzenie słów: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. - odpust cząstkowy.
 45. Nawiedzenie kościołów stacyjnych w Rzymie - odpust  cząstkowy; natomiast uczestniczenie w tych kościołach w świętych  czynnościach - odpust zupełny.
 46. Odmówienie modlitwy: Pod Twoją obronę - odpust cząstkowy.
 47. Nawiedzenie kościoła (jednorazowo), w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny.
 48. Odmówienie: Przed tak wielkim Sakramentem... podczas  liturgii Wieczerzy Pańskiej po Mszy św. (w Wielki Czwartek) i w  uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) - odpust zupełny; w innym czasie - odpust cząstkowy.
 49. Publiczne odmówienie hymnu: Ciebie Boga... (Te Deum) w  ostatnim dniu roku - odpust zupełny; w innym czasie (nawet prywatnie odmawiając) - odpust cząstkowy.
 50. Publiczne odmówienie hymnu: Przyjdź Duchu Święty (Veni  Creator) w Nowy Rok i w uroczystość zesłania Ducha Świętego - odpust  zupełny; w pozostałe dni (nawet prywatnie odmawiając) odpust cząstkowy.
 51. Odmówienie modlitwy: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i ogień miłości w nich zapal - odpust cząstkowy.
 52. Odprawienie Drogi Krzyżowej - warunki:

- odprawić przed stacjami Drogi Krzyżowej;

- musi być 14 krzyżyków;

- rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji);

- wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy  publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli  wszyscy wierni nie mogą tego czynić);

  

"przeszkodzeni" mogą przez pół godziny pobożnie czytać i rozważać o Męce i Śmierci Chrystusa - odpust zupełny

 1. Odmówienie modlitwy: Nawiedź ten dom (Liturgia Godzin: Kompleta po Nieszporach uroczystości) - odpust cząstkowy.
 2. Nawiedzenie kościoła parafialnego: w święto tytułu lub 2  sierpnia, kiedy to przypada odpust "Porcjunkuli"; należy wtedy odmówić  Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny.
 3. Nawiedzenie kościoła i ołtarza w dniu poświęcenia (dawnej  konsekracji) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny.
 4. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we Wspomnienie  Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam Ojcze nasz i  Wierzę - odpust zupełny.
 5. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonników w święto ich założyciela i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę - odpust zupełny.
 6. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy w czasie trwania  wizytacji pasterskiej - odpust cząstkowy; natomiast uczestniczenie tam w  świętych czynnościach, którym przewodniczy wizytator - odpust zupełny.
 7. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii  Wigilii Paschalnej lub w rocznicę swego chrztu - odpust zupełny;  natomiast odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przy pomocy jakiejkolwiek  formuły w innym czasie - odpust cząstkowy.

 

Odpusty zatwierdzone dla Polski:

 

 1. Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich żalów jeden raz w okresie  Wielkiego Postu w jakimkolwiek kościele na terenie Polski - odpust

zupełny.  

 1. Nawiedzenie bazyliki mniejszej w następujące dni:

- w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca).

- w święto tytułu;

- w święto "Porcjumkuli" (2 sierpnia); - jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania - odpust zupełny.

  

Codzienny odpust zupełny

 

Odpusty możemy zyskiwać codziennie - za siebie, a także za dusze zmarłych.

     "Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za  nie… O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie  jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości" - mówił o  duszach czyśćcowych Pan Jezus do św. Faustyny.

     Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Może być zupełny albo cząstkowy (darowanie części kary).

Odpusty kojarzą się zwykle ze dniami patronów naszych parafii.

 

Odpust  zupełny można uzyskać codziennie, wypełniając poniższe warunki.

 

 • Kto może uzyskać odpust?

Osoba ochrzczona, wolna od ekskomuniki, będąca w stanie łaski  uświęcającej przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności  oraz posiadająca przynajmniej ogólną intencję  zyskania odpustu.

 

 • Dodatkowo należy spełnić 5 warunków:
 1. przystąpić do spowiedzi
 2. przystąpić do Komunii świętej
 3. pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.

 

"W intencjach Ojca Świętego" nie oznacza "za Ojca Świętego", ale w intencjach, w których modli się Ojciec Święty. Jeśli nie zna się tych intencji, wystarczy w duchu wypowiedzieć, że "modlę się w intencjach Ojca Świętego". Wystarczy odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo".

(Po jednej spowiedzi sakramentalnej można  uzyskać  wiele  odpustów  zupełnych.

 Natomiast  po  jednej  Komunii   eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje  się tylko jeden odpust zupełny.)

 1. być wolnym od jakiegokolwiek  przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.

Grzech powszedni - w skrócie to dobrowolne stosowanie tzw. drobnych grzeszków jako metody  radzenia sobie w życiu. Jeżeli ktoś nie jest w pełni wolny od takiego  przywiązania, może uzyskać odpust cząstkowy.

 1. wypełnić jeden z poniższych warunków szczegółowych. Są to:
 2. pobożne odmówienie  cząstki Różańca Świętego, w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic  różańcowych, w kościele albo w kaplicy albo rodzinie albo we wspólnocie  zakonnej, we wspólnocie wiernych
 3. czytanie Pisma  Świętego z czcią należną Słowu Bożemu i na sposób lektury duchowej  przynajmniej przez pół godziny z tekstu zatwierdzonego przez władzę  kościelną. Może to być słuchanie czytającego Biblię, także przez środki  audiowizualne
 4. nawiedzenie i adorowanie Najświętszego Sakramentu przez pół godziny
 5. pobożne odprawienie  Drogi Krzyżowej - przed stacjami prawnie erygowanymi - połączone z  rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa - i przechodzeniem od stacji do  stacji. Ci, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą odprawić  nabożeństwa w sposób przyjęty zwyczajowo, mogą uzyskać taki sam odpust,  jeżeli przynajmniej przez 15 minut będą pobożnie czytać i rozważać Mękę i  Śmierć Pana Jezusa.
 6. pobożnie odmówienie  Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec  Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub przechowywanego w  tabernakulum. Można to uczynić także w domu, jeśli z powodu choroby lub  innej słusznej racji nie można wyjść z domu (dotyczy terytorium Polski).

 Istnieją ponadto liczne możliwości uzyskania odpustów w szczególnych dniach i okolicznościach.

Odpusty można ofiarować we własnej intencji albo za zmarłych,  niekoniecznie sobie znanych. W takim przypadku wystarczy ogólna intencja  uzyskania odpustu za osobę zmarłą. Nie można zyskać odpustu za osobę  żyjącą.

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Drugi  raz można uzyskać odpust zupełny tego samego dnia w godzinę śmierci.

 

Odpust cząstkowy

 

Jeśli nie uda się wypełnić któregoś z warunków szczegółowych, odpust  będzie liczony jako cząstkowy. Jest to nadal z wielkim pożytkiem dla nas  lub dla dusz czyśćcowych. Gładzi on na pewno jakąś część dni  czyśćcowych, które tym duszom pozostały, lub które nam przyjdzie  przeczekać po śmierci.