Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy

Komunii Świętej

Wigry 21-22 wrzesień 2019 r.

 

     Temat rekolekcji: " Świętymi bądźcie bo Ja jestem Święty" ( Kpł. 19,2 )

 

      Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej miały miejsce  w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach. 

 

Herb Zakonu Kamedułów

 

      Prowadzącym konferencje był ks. dr Jacek Stefański, urodzony w Izraelu, kapłan diecezji ełckiej, biblista, były wieloletni ojciec duchowny kleryków oraz wykładowca Pisma świętego i języka hebrajskiego.

 

Ks. Jacek Stefański

 

     W sobotę odbyły się cztery konferencje przetykane wspólną i indywidualną modlitwą, oraz posiłkami. W rekolekcjach wzięło udział ponad 120 ustanowionych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w naszej Diecezji. W tej grupie było ośmiu nadzwyczajnych szafarzy z naszej parafii.Była też możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania podczas wieczornej Mszy Świętej.Organizatorzy zapewnili również nocleg.

     Niedzielny poranek rozpoczął się od wspólnej modlitwy w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryji Panny, a następnie wspólnym posiłkiem spożytym w refektarzu " Domu Królewskiego ", gdzie również odbyły się dwie konferencje w sali wykładowej. 

       Spotkanie zakończyło się obiadem po Mszy Świętej i zapoznaniu się z historią pokamedulskiego klasztoru.

      Spotkanie zaszczycił swą obecnością Ks. Marek Janowski opiekun formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w naszej Diecezji.

    Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty? (Kpł 19,2). Nadzwyczajny szafarz Najświętszego Sakramentu, to przede wszystkim człowiek wiary, którego życie ma być przeniknięte miłością do Najświętszego Sakramentu. Z tej miłości winna wypływać pobożność oraz świadectwo życia osadzonego w słowie Bożym i w tradycji Kościoła. Gotowość służby Bogu i ludziom u boku kapłana musi być przejawem dyspozycyjności względem samego Chrystusa żyjącego w Kościele. Nadzwyczajny szafarz musi ciągle wzrastać w pragnieniu własnej świętości i w przekonaniu, że posługa, do której został powołany winna być pełniona przez niego z gorliwością i poświęceniem. Aby to uczynić, należy pielęgnować nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny i do świętych oraz rozwijać wiedzę religijną na podstawie nauczania Magisterium Kościoła, wyrażonego przede wszystkim w Katechizmie. Celem dni skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej jest utrwalenie tych prawd w modlitewnej atmosferze skupienia.

 

 

 

Klasztor Kamedułów w Wigrach.

 

 

Wspólnota Nadzwyczajnych Szafarzy

Komunii Świętej

 

    Celem wspólnoty jest regularne zanoszenie Komunii Świętej do chorych lub starszych osób, które ze względu na chorobę lub wiek nie mogą chodzić do kościoła. Drugim celem Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej jest rozdzielanie Komunii Świętej wiernym podczas mszy Świętych w formie pomocy Kapłanom, gdy liczba wiernych przystępujących do Komunii Świętej jest bardzo duża. Szafarze są zależni od Proboszcza miejsca i są jemu oddani.

Czytaj więcej: Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej