Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy

Komunii Świętej

Wigry 21-22 wrzesień 2019 r.

 

     Temat rekolekcji: " Świętymi bądźcie bo Ja jestem Święty" ( Kpł. 19,2 )

 

      Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej miały miejsce  w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach. 

 

Herb Zakonu Kamedułów

 

      Prowadzącym konferencje był ks. dr Jacek Stefański, urodzony w Izraelu, kapłan diecezji ełckiej, biblista, były wieloletni ojciec duchowny kleryków oraz wykładowca Pisma świętego i języka hebrajskiego.

 

Ks. Jacek Stefański

 

     W sobotę odbyły się cztery konferencje przetykane wspólną i indywidualną modlitwą, oraz posiłkami. W rekolekcjach wzięło udział ponad 120 ustanowionych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w naszej Diecezji. W tej grupie było ośmiu nadzwyczajnych szafarzy z naszej parafii.Była też możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania podczas wieczornej Mszy Świętej.Organizatorzy zapewnili również nocleg.

     Niedzielny poranek rozpoczął się od wspólnej modlitwy w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryji Panny, a następnie wspólnym posiłkiem spożytym w refektarzu " Domu Królewskiego ", gdzie również odbyły się dwie konferencje w sali wykładowej. 

       Spotkanie zakończyło się obiadem po Mszy Świętej i zapoznaniu się z historią pokamedulskiego klasztoru.

      Spotkanie zaszczycił swą obecnością Ks. Marek Janowski opiekun formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w naszej Diecezji.

    Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty? (Kpł 19,2). Nadzwyczajny szafarz Najświętszego Sakramentu, to przede wszystkim człowiek wiary, którego życie ma być przeniknięte miłością do Najświętszego Sakramentu. Z tej miłości winna wypływać pobożność oraz świadectwo życia osadzonego w słowie Bożym i w tradycji Kościoła. Gotowość służby Bogu i ludziom u boku kapłana musi być przejawem dyspozycyjności względem samego Chrystusa żyjącego w Kościele. Nadzwyczajny szafarz musi ciągle wzrastać w pragnieniu własnej świętości i w przekonaniu, że posługa, do której został powołany winna być pełniona przez niego z gorliwością i poświęceniem. Aby to uczynić, należy pielęgnować nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny i do świętych oraz rozwijać wiedzę religijną na podstawie nauczania Magisterium Kościoła, wyrażonego przede wszystkim w Katechizmie. Celem dni skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej jest utrwalenie tych prawd w modlitewnej atmosferze skupienia.

 

 

 

Klasztor Kamedułów w Wigrach.