Zakon Rycerzy 

Świętego Jana Pawła II

 

     Celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja mężczyzn katolików świeckich przez stawianie sobie za wzór osoby - patrona Św. Jana Pawła II, który swoim świadectwem pokazywał jak można łączyć męskość i  świętość dziś i w wymiarze uniwersalnym. Inne cele RJP II to dążenie do świętości swoich członków, obrona wartości chrześcijańskich, dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości do Ojczyzny, promowanie nauczania Św. Jana Pawła II, promowanie katolickiej duchowości mężczyzn świeckich, wzajemna bratnia pomoc, wspieranie duchowieństwa i angażowanie się w dzieło Nowej Ewangelizacji. Zakon RJP II czyny miłosierdzia zwraca ku swoim członkom i ich rodzinom ale także na wszystkich parafian i diecezjan. Zakon niesie pomoc ludziom ubogim i potrzebującym.

     Wspólnota jest skierowana do dorosłych mężczyzn - katolików, żyjących w pełnej łączności ze stolicą Apostolską, zarekomendowanych przez co najmniej jednego z braci Rycerzy lub Duchownego Katolickiego. Liderem wspólnoty w naszej parafii jest Wielki Rycerz Marian Emert ( tel: 667 294 520 ). Obecnym Kapelanem chorągwi jest Ks. Robert Ludwiniak. Spotkania odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca po Mszy Św. o godz. 18.00 w salce parafialnej. W każdą trzecią Niedzielę miesiąca RJP II mają swoją Mszę rycerską o godz. 9.00 w Kościele Parafialnym. RJP II organizują również drugiego dnia każdego miesiąca o godz. 21.00 Apel Jasnogórski ku czci Patrona przy obelisku poświęconym Św. Janowi Pawłowi II

     Obecnie Chorągiew liczy 13 rycerzy i jednego Kadeta.