Wspólnota Czcicieli Ducha Świętego

Ognisk Pokutnych

 

      Celem wspólnoty jest przede wszystkim dążenie do świętości ( także drogą krzyża ), wynagradzanie Bogu za własne przewinienia i za grzechy wszystkich ludzi, poddanie się Woli Bożej, czynienie dobra przez modlitwę, post i jałmużnę, ukochanie modlitwy, promieniowanie miłością i łagodnym usposobieniem, oraz formacja oparta na Ośmiu Błogosławieństwach. Charyzmatem Ognisk Pokutnych jest uwielbienie Ducha Świętego oraz realizacja Orędzia Matki Boskiej z Fatimy: " ....odmawiajcie Różaniec i czyńcie pokutę ....."

      Wspólnota jest kierowana do każdego ( w wieku od 16 do 70-go roku życia ), kto czuje się grzesznikiem oraz chce pokutować za swoje grzechy tu na ziemi i z pokorą przyjmować wszystko, co Opatrzność Boża ześle na każdy dzień, ofiarując to jako wynagrodzenie za grzechy swoje i całego świata. Liderem Ognisk Pokutnych jest Pani Alicja Duda ( tel. 517 392 291 ). Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy Świętej o godz.18.00 w salce parafialnej.

      W każdy 13 dzień miesiąca wspólnota Ognisk Pokutnych zbiera się w Kościele Parafialnym na Mszy zamawianej w intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy, prosząc o nawrócenie grzeszników oraz rozważa stacje Drogi Krzyżowej, tajemnicę Różańca i odmawia Koronkę do Miłosierdzia Bożego, błagając o łaski dla Parafii, Diecezji i Kościoła w Polsce. Wspólnota włącza się w bieżące sprawy Parafii: prowadzi Różaniec w pierwsze  Soboty Miesiąca, przygotowuje oprawy Mszy Świętej w wyznaczonych terminach i inne adoracje Najświętszego  Sakramentu. Obecnie do wspólnoty przynależy 30 osób.